คำตอบของสมการ

จุดประสงค์การเรียนรู้

แบบทดสอบก่อนเรียน กระดาษคำตอบก่อนเรียน

คำตอบของสมการ

แบบฝึก2.1

แบบฝึก 2.2

ใบความรู้ที่ 2

แบบทดสอบหลังเรียน

 

Advertisements
Leave a comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s