สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

แบบทดสอบก่อนเรียน

สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

แบบฝึกที่ 3.1

ใบความรู้ที่ 2 เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

แบบฝึกหัดที่ 3.2

แบบทดสอบหลังเรียน

Advertisements
Leave a comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s