ยินดีต้อนรับสู่ wordpress ครูสุพรรณ์

ยินดีต้อนรับนักเรียนทุกคน เข้าสู่ การเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง การประยุกต์สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ครูสุพรรณ์ได้เตรียมเนื้อหา การสอบก่อนเรียน ใบความรู้  แบบฝึกหัด  และหลังเรียน

เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้นอกเวลาเรียน ซึ่งนักเรียนสามารถดาวน์โหลด  file และพริ้นมาศึกษาได้

นักเรียนสามารถส่งคำตอบที่ email : supan_mek@hotmail.com นะคะ

ครูหวังเป็นอย่างยิ่งว่า เวบบลอกที่ครูทำจะเป็นประโยชน์ต่อนักเรียนทุกคนนะคะ

ครูสุพรรณ์  เมฆแสน

โรงเรียนมัธยมป่ากลาง

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s